Disclaimer

1. Algemeen

Het gebruik van deze website van Boaty B.V. (verder: ‘Boaty’) en de daarmee verbonden websites van Boaty is onderworpen aan een aantal beperkingen en voorwaarden. Met het bezoeken en/of het gebruiken van deze website(s) en/of de informatie hierop, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de hieronder beschreven beperkingen en voorwaarden.
Deze disclaimer is voor het laatste bijgewerkt op 15 december 2019.

2. Het gebruik van onze website(s)

Uiteraard verwacht je juiste, betrouwbare, actuele en volledige informatie op onze website(s). Daaraan besteden we dan ook veel moeite. Toch kan het onverhoopt voorkomen dat je ergens onjuistheden of onvolledigheden tegenkomt. Wij doen ook erg ons best om te zorgen voor een optimale toegankelijkheid, veiligheid en werking van onze website(s). Maar ook daarvoor bieden wij geen garantie.

3. Geen aansprakelijkheid

Boaty wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor eventuele schade, direct dan wel indirect, als gevolg van de inhoud van, de toegang tot of het gebruik van onze website(s).

4. Copyright

Alle informatie op onze website(s) (waaronder teksten, foto’s, illustraties, animaties en ander grafisch materiaal, logo’s, (handels)namen, waren- en dienstmerken) is eigendom of in licentie van Boaty en wordt beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze mag niet zonder onze uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Boaty worden overgedragen, vermenigvuldigd, bewerkt, openbaar gemaakt, tegen vergoeding beschikbaar gesteld aan anderen of verspreid.
Hierop zijn twee uitzonderingen: informatie waarbij wij ‘social sharing’ buttons hebben zijn geplaatst, mag je met die buttons voor niet-commerciële doeleinden doorsturen. Het is ook toegestaan om de informatie op onze website(s)af te drukken en/of te downloaden voor je eigen persoonlijke gebruik.

5. Informatie, producten en diensten van derden

Als een extra service aan onze bezoekers hebben we informatie van en over derden en hyperlinks naar derden opgenomen. Wij staan niet in voor juistheid, betrouwbaarheid, actualiteit en volledigheid van dergelijke informatie, noch voor de inhoud en het functioneren van die websites, noch voor de kwaliteit van producten en/of diensten die daarop zijn te vinden. Wij aanvaarden op al deze aspecten dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

6. Toepasselijk recht op website(s) en disclaimer

Op onze website(s) en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met onze website(s) en/of deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

7. Wijzigingen in website(s)en disclaimer

Boaty behoudt zich het recht voor de op of via onze website(s) aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, zonder nadere aankondiging te wijzigen. Daarom raden we aan periodiek na te gaan of de op of via onze website(s) aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, is gewijzigd.

8. Vragen, opmerkingen, klachten

Boaty behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde zonder nadere aankondiging te wijzigen. Het verdient daarom de aanbeveling om regelmatig na te gaan of hierin iets is gewijzigd.